Mini Football World Cup – Вече са репрезентацијом Србије

Црквени дом код цркве Свети Сава

31 Smith Street, Highgate WA 6003

у 18:30 сати у суботу 5. октобра 2019. године

У музичком програму учествују хор Црвени божури, Милена Хубана и Дуле Тамбурица

Улаз: Gold Coin Donation (онолико колико ко може!)

www.perth2019.com