О донацијама

Црква Свете Тројице је сама или у сарадњи са организацијама увек помагала живот и опстанак најугроженијих социјалних група у српској заједници у Аустралији и отаџбини, попут избеглица, старих и немоћних, болесних и нејаких, и других угрожених категорија људи који су запостављени и не поседују адекватна средства за преживљавање и опстанак. Циљ сакупљања прилога је управо помагање и јачање наведених категорија.

Црква такође са захвалношћу прима донације из којих се обезбеђују средства за покриће трошкова текућег одржавања цркве.

Заштита приватности

Црква води рачуна о употреби и заштити личних података које добијемо од појединаца и донатора.

„Лични подаци“ су информације или мишљења о појединцу која се могу искористити да се идентификује нека особа. Уколико лични подаци нису достављени на наш захтев, можемо бити у ситуацији да нисмо у могућности да пружимо наше услуге и испунимо захтеве и очекивања појединца или парохијана.

Врста информација које можемо тражити може бити о:

  • парохијанима,
  • другим особама са којима долазимо у контакт,
  • донаторима када се захтевају признанице за сврху пореских захтева и
  • запосленима у цркви.

Црква може пркупљати личне податке у следеће сврхе:

  • како би пиружила личне службе својим парохијанима и другим особама које затраже помоћ,
  • ради израде црквеног именика,
  • ради издавања признаница у вези са пореским захтевима,
  • да би побољшала квалитет својих услуга и
  • да би испунила своје обавезе према запосленима.