Dr Срђа Трифковић (USA), експерт за међународне односе и политички аналитичар, гостоваће у Српском Националном Центру за Западну Аустралију, 198 Kenwick Road, Maddington WA. Презентација почиње у 19:30 часова у петак 30 априла 2010. Улаз $20.

Dr Трифковић је аутор више књига укључујући недавно објављену Хронику о Крајини: Историја Срба у Хрватској, Славонији и Далмацији. Такође пише за велики број међународних стручних часописа и учесник је бројних политичких форума, као и уредник рубрике за међународну политику гласила Chronicles Magazine (www.chroniclesmagazine.org).