Грађевински радови на цркви и црквеном дому приведени су крају на радост свих парохијана. У наредном периоду предстоји довршaвање преосталих ситнијих детаља, а потом осликавање цркве и опремање са намештајем.

Активности се настављају са несмањеним ентузијазмом тако да је израда намештаја већ отпочела у Уметничкој радионици Перић (слике у прилогу), а отпочиње се и са израдом фресака.