На редовној годишњој скупштини Српског Центра за Западну Аустралију у Мадингтону изабрана је управа за 2009 годину.

Рој Пилиповић је изабран за председника, Радојица Даничић за потпредседника, Миливоје Ненадић за секретара, а Лала Ђорђевић ће обављати дужност благајника.