Изложба је оборила све рекорде посећености сличних манифестација, а такође премашила рекорд из 2006. године из World of Energy музеја из Фримантла! Преко 5,500 посетилаца потрвђује заинтересованост овдашње јавности за Теслин рад и бројни су чланци у новинама, радио и ТВ прилози о изложби као и о Теслином доприносу модерном човечанству.