Израда намештаја у Уметничкој радионици Перић (слике у прилогу). Oчекује се да ће бити испоручен средином године.