Активности на опремању цркве се настављају са несмањеним ентузијазмом. Израда намештаја у Уметничкој радионици Перић је поодмакла (слике у прилогу) и очекује се да ће бити испоручен и инсталиран у цркви средином године.