ABS Census

Попис становништва у Аустралији одржаће се за две недеље, 9. августа 2011. Како би се коначно са већом сигурношћу сазнало колико Срба и лица Српског порекла живи у Аустралији, врло је важно да сви наши људи и њихова деца и родбина учествују у Цензусу.

Значајно је за српску заједницу да покажемо да Срба има више од 96,000 колико се изјаснило на претходном цензусу.

Питања на која треба да обратите пажњу су: 12, 16, 18 и 19.

На питање бр. 12. In which country was the person born? (о земљи рођења), упишите без устезања име државе у којој сте рођени, без обзира на то да ли се ради о Србији, Аустралији, некој трећој земљи, или некој од новонасталих држава са подручја бивше СФРЈ (Хрватска, Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Словенија).

На питање бр. 16 Does the person speak a language other than English at home? (о језику), упишите SERBIAN.

На питање бр. 18. What is the persons ancestry? (о пореклу), упишите SERBIAN.

На питање бр. 19. What is the person’s religion? (о религији), упишите SERBIAN ORTHODOX уколико сте православне вере, а уколико сте неке друге вероисповести упишите назив те вероисповести.

На овај начин, без обзира на државу у којој сте рођени ви и чланови ваше породице, и да ли припадате првој, другој или чак трећој генерацији исељеника, из ваших одговора биће јасно да се ради о лицу српске националности и допринећете да се утврди тачан број Срба у Аустралији.

Уколико сте у време пописа 9. августа 2011. на путу, постоји могућност да формулар за Census попуните путем Интернета. За то је потребно да имате:

  • 1) Census Form Number (Census-пакет који ће бити испоручен на сваку адресу на првој страни има свој број)
  • 2) unique eCensus number (број који се налази у eCensus envelope, посебно запечаћеној коверти за електронску попуну формулара)

Довољно је да вам неко од ваших укућана јави ове податке из Census пакета који ће бити испоручен на вашу адресу, и можете попунити Cenzus form on-line ма где се налазили (за више информација погледајте www.abs.gov.au/Census).